Dr Chan Jonathan Cheuk Hung 20211004

Dr CHAN Cheuk Hung Jonathan

陳焯鴻 醫生

專科

眼科

職銜
  • 港怡醫院眼科名譽顧問醫生
  • 香港大學臨床醫學學院眼科學系名譽臨床助理教授

專科服務

  • 眼科

資歷

  • 澳洲新南威爾斯大學內外全科醫學士 (榮譽)
  • 愛丁堡皇家外科醫學院院士(眼科)
  • 香港眼科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(眼科)

敬請預約

服務地點

診所 F(眼科門診)