Dr TSOI Nai Shun

蔡迺舜 醫生 HKU MED

專科

兒科

職銜
  • 香港大學兒童及青少年科學系臨床副教授

港怡醫院行醫權

  • 兒科

資歷

  • 香港大學內外全科醫學士
  • 英國皇家內科醫學院院士
  • 英國倫敦大學兒科文憑
  • 香港兒科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(兒科)
  • 英國皇家兒科醫學院榮授院士

敬請預約