Dr TSANG Wai Yin Kevin

曾偉然 醫生

專科

老人科

職銜
  • 老人科名譽顧問醫生

港怡醫院行醫權

  • 老人科
  • 復康科

資歷

  • 香港中文大學內外全科醫學士
  • 英國皇家內科醫學院院士
  • 英國倫敦皇家醫學院兒科文憑
  • 香港醫學專科學院院士(內科)
  • 香港中文大學工商管理碩士課程(醫療)

敬請預約

  • 星期四: 1400-1600