Dr NG Lap Ki, Alex

伍立祺 醫生

專科

眼科

職銜
  • 眼科專科醫生

港怡醫院行醫權

  • 眼科

資歷

  • 香港大學內外全科醫學士
  • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院士(眼科)
  • 香港眼科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(眼科)

敬請預約

  • 星期一: 1430-1800