Dr LEUNG Ka Kit Gilberto

梁嘉傑 醫生 HKU MED

專科

神經外科

職銜
  • 香港大學外科學系臨床教授

港怡醫院行醫權

  • 神經外科

資歷

  • 英國倫敦大學內外全科醫學士
  • 香港大學外科碩士
  • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院士
  • 香港外科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士( 外科)
  • 香港大學哲學博士

敬請預約