Dr IP Wing Yuk

葉永玉 醫生 HKU MED

專科

骨科

職銜
  • 香港大學矯形及創傷外科學系臨床副教授

港怡醫院行醫權

  • 骨科
  • 手及顯微外科

資歷

  • 香港大學內外全科醫學士
  • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院士
  • 香港骨科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(骨科)
  • 香港大學外科碩士
  • 歐洲手外科醫學聯會手外科文憑

敬請預約