Dr Ho Hok Kung Marco 20211004

Dr HO Hok Kung Marco

何學工 醫生

專科

兒童免疫、過敏及傳染病科

職銜
 • 兒童免疫、過敏及傳染病科專科名譽顧問醫生
 • 香港大學兒童及青少年科學系名譽臨床副教授

專科服務

 • 兒童免疫及傳染病科

資歷

 • 香港大學內外全科醫學士
 • 香港大學醫學博士
 • 英國皇家內科醫學院院士
 • 英國皇家兒科醫學院榮授院士
 • 英國愛丁堡皇家內科醫學院榮授院士
 • 英國倫敦皇家內科醫學院榮授院士
 • 香港兒科醫學院院士
 • 香港醫學專科學院院士(兒科)

敬請預約

 • 星期四: 0930-1230