Dr CHOI Wing Shan Winnie

蔡穎珊 醫生 HKU Dentistry

專科

口腔頜面外科

職銜
  • 香港大學口腔頜面外科臨床助理教授

港怡醫院行醫權

  • 口腔頜面外科

資歷

  • 香港大學牙醫學士
  • 香港大學牙醫碩士
  • 愛丁堡皇家外科醫學院口腔外科學院員
  • 香港大學口腔頜面外科高級文憑
  • 香港牙科醫學院院士(口腔頜面外科)專科
  • 香港醫學專科學院院士(牙科)

敬請預約