Dr CHEUNG Tan To

張丹圖 醫生 HKU MED

專科

外科

職銜
  • 香港大學外科學系副教授

港怡醫院行醫權

  • 外科
  • 肝膽胰外科及肝移植

資歷

  • 香港大學內外全科醫學士
  • 香港大學醫學博士
  • 香港大學外科碩士
  • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士( 外科)

敬請預約