Dr CHAN Siu Kim

陳小劍 醫生

專科

腎病科

職銜
  • 腎病科名譽顧問醫生

港怡醫院行醫權

  • 腎病科

資歷

  • 香港大學內外全科醫學士
  • 英國皇家內科醫學院院士
  • 香港內科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(內科)

敬請預約

  • 星期二及五: 0900-1230
  • 星期六: 0900-1300